FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

5 căn hộ như nhau cần lắp 70 bóng đèn. Hỏi cần thêm bao nhiêu bóng đèn để lắp đủ cho 7 căn hộ như vậy ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Mỗi căn hộ cần số bóng đèn là:

70 : 5 = 14 ( bóng đèn)

7 căn hộ như vậy cần số bóng đèn là:

14 x 7 = 98 ( bóng đèn)

Cần thêm số bóng đèn là:

98 – 70 = 28 ( bóng đèn)

Đáp số: 28 bóng đèn.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy