VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

5 căn hộ như nhau cần lắp 70 bóng đèn. Hỏi cần thêm bao nhiêu bóng đèn để lắp đủ cho 7 căn hộ như vậy ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy