FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một hình chữ nhật có diện tích là 3822${{m}^{2}}$ . Nếu giảm chiều dài đi 2 lần và gấp chiều rộng lên 3 lần được  một hình chữ nhật mới có diện tích là ……..${{m}^{2}}$ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật mới là:

3822 : 2 x 3 = 5733 (${{m}^{2}}$)

Đáp số: 5733${{m}^{2}}$

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy