VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một hình chữ nhật có diện tích là 3822${{m}^{2}}$ . Nếu giảm chiều dài đi 2 lần và gấp chiều rộng lên 3 lần được  một hình chữ nhật mới có diện tích là ……..${{m}^{2}}$ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy