VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một người mang táo đi chợ bán. Sau khi bán được một nửa số táo và bán thêm 7kg thì còn lại 41kg. Hỏi lúc đầu người đó mang bao nhiêu ki-lô-gam táo đi bán ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy