FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một người mang táo đi chợ bán. Sau khi bán được một nửa số táo và bán thêm 7kg thì còn lại 41kg. Hỏi lúc đầu người đó mang bao nhiêu ki-lô-gam táo đi bán ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Một nửa số táo có số ki-lô-gam là:

41 + 7 = 48 ( kg)

Lúc đầu người đó mang đi số ki-lô-gam táo là:

48 x 2 = 96 ( kg)

Đáp số: 96kg táo

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy