VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

69971

Mỗi ô trống trong dãy trên sẽ được điền một số sao cho tổng các số ở 3 ô liền nhau bất kì bằng 1000. Tìm số thích hợp để điền vào ô thứ nhất ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy