FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

69971

Mỗi ô trống trong dãy trên sẽ được điền một số sao cho tổng các số ở 3 ô liền nhau bất kì bằng 1000. Tìm số thích hợp để điền vào ô thứ nhất ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Cứ 3 ô liền nhau bất kì lại có tổng bằng 1000 nên ta chia 3 ô thành một nhóm. Số 176 đứng ở ô thứ hai ( chia 3 dư 2), số 324 đứng ở ô thứ 6 ( chia hết cho 3) nên ta có bảng sau:

69971(1)              

Vậy số thích hợp để điền vào ô thứ nhất là :

1000 – (176 + 324) = 500

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy