Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

69971


Mỗi ô trống trong dãy trên sẽ được điền một số sao cho tổng các số ở 3 ô liền nhau bất kì bằng 1000. Tìm số thích hợp để điền vào ô thứ nhất ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Cứ 3 ô liền nhau bất kì lại có tổng bằng 1000 nên ta chia 3 ô thành một nhóm. Số 176 đứng ở ô thứ hai ( chia 3 dư 2), số 324 đứng ở ô thứ 6 ( chia hết cho 3) nên ta có bảng sau:


69971(1)              


Vậy số thích hợp để điền vào ô thứ nhất là :


1000 – (176 + 324) = 500

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy