FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Giá sách thứ nhất có 478 quyển sách. Giá sách thứ hai có số sách ít hơn 3 lần số sách ở giá thứ nhất 376 quyển. Hỏi giá thứ hai có bao nhiêu quyển sách ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

3 lần số quyển sách ngăn thứ nhất là:

478 x 3 = 1434 ( quyển sách)

Giá sách thứ hai có số quyển sách là:

1434 – 376 = 1058 ( quyển sách)

Đáp số: 1058 quyển sách.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy