Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Giá sách thứ nhất có 478 quyển sách. Giá sách thứ hai có số sách ít hơn 3 lần số sách ở giá thứ nhất 376 quyển. Hỏi giá thứ hai có bao nhiêu quyển sách ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


3 lần số quyển sách ngăn thứ nhất là:


478 x 3 = 1434 ( quyển sách)


Giá sách thứ hai có số quyển sách là:


1434 – 376 = 1058 ( quyển sách)


Đáp số: 1058 quyển sách.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy