VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Giá sách thứ nhất có 478 quyển sách. Giá sách thứ hai có số sách ít hơn 3 lần số sách ở giá thứ nhất 376 quyển. Hỏi giá thứ hai có bao nhiêu quyển sách ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy