VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong kho có 5464kg đường. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số đường và 893kg đường . Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy