VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tích của hai số là 2675. Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 5 lần và gấp thừa số thứ hai lên 2 lần thì được tích mới là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy