FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hoàng có 12 quả bóng bay gồm ba màu : xanh, đỏ và vàng. Số bóng xanh gấp 8 lần số bóng đỏ. Hỏi Hoàng có bao nhiêu quả bóng vàng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta có:

Số bóng đỏ phải  = 1 vì nếu = 2 thì số bóng xanh sẽ = 16 quả

Vì số bóng đỏ = 1 -> Số bóng xanh = 1 x 8 = 8 quả.

Số bóng vàng là:

12 – (1 + 8) = 3 ( quả)

Đáp số: 3 quả.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy