VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hoàng có 12 quả bóng bay gồm ba màu : xanh, đỏ và vàng. Số bóng xanh gấp 8 lần số bóng đỏ. Hỏi Hoàng có bao nhiêu quả bóng vàng ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Ta có:

Số bóng đỏ phải  = 1 vì nếu = 2 thì số bóng xanh sẽ = 16 quả

Vì số bóng đỏ = 1 -> Số bóng xanh = 1 x 8 = 8 quả.

Số bóng vàng là:

12 – (1 + 8) = 3 ( quả)

Đáp số: 3 quả.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy