VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hoàng có 12 quả bóng bay gồm ba màu : xanh, đỏ và vàng. Số bóng xanh gấp 8 lần số bóng đỏ. Hỏi Hoàng có bao nhiêu quả bóng vàng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy