VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bể thứ nhất có 1890 lít nước và bể thứ hai có lượng nước gấp 4 lần lượng nước có trong bể thứ nhất. Hỏi bể thứ hai có bao nhiêu lít nước ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy