VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Thư viện trường có 5428 quyển sách, trong đó số sách Toán chiếm $\frac{1}{4}$ số sách đó. Hỏi thư viện trường có bao nhiêu quyển sách Toán ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy