Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Thư viện trường có 5428 quyển sách, trong đó số sách Toán chiếm $\frac{1}{4}$ số sách đó. Hỏi thư viện trường có bao nhiêu quyển sách Toán ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Thư viện trường có số quyển sách Toán là:


5428 : 4 = 1357 ( quyển sách Toán)


Đáp số: 1357 quyển sách Toán

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy