FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong vườn có 70 cây cam, bằng một nửa số cây nhãn và nhiều hơn số cây vải 10 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cả 3 loại ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số cây nhãn là:

70 x 2 = 140 ( cây)

Số cây vải là:

70 – 10 = 60 ( cây)

Trong vườn có tất cả số cây là:

70 + 140 + 60 = 270 ( cây)

Đáp số: 270 cây.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy