VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong vườn có 70 cây cam, bằng một nửa số cây nhãn và nhiều hơn số cây vải 10 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cả 3 loại ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy