VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một người mang trứng ra chợ bán. Sau khi bán lần thứ nhất thì số trứng còn lại bằng $\frac{1}{5}$ số trứng lúc đầu. Người đó bán tiếp 17 quả trứng nữa thì còn lại 30 quả trứng. Hỏi lúc đầu người đó mang đi bán bao nhiêu quả trứng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy