FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một người mang trứng ra chợ bán. Sau khi bán lần thứ nhất thì số trứng còn lại bằng $\frac{1}{5}$ số trứng lúc đầu. Người đó bán tiếp 17 quả trứng nữa thì còn lại 30 quả trứng. Hỏi lúc đầu người đó mang đi bán bao nhiêu quả trứng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là:

30 + 17 = 47 ( quả)

Số trứng lúc đầu là:

47 x 5 = 235 ( quả)

Đáp số: 235 quả trứng.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy