Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

$\frac{1}{4}$ tấm vải vàng bằng $\frac{1}{3}$ tấm vải xanh. Biết tấm vải vàng dài 248m. Hỏi  tấm vải xanh dài bao nhiêu mét ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tấm vải xanh dài số mét là:


( 248 : 4 ) x 3 = 186 ( m)


Đáp số: 186m.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy