VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

$\frac{1}{4}$ tấm vải vàng bằng $\frac{1}{3}$ tấm vải xanh. Biết tấm vải vàng dài 248m. Hỏi  tấm vải xanh dài bao nhiêu mét ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy