FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số lẻ biết chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng trăm ?

Trả lời: Số cần tìm là ……..

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Theo đề bài ta có chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng trăm, hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị  nên chữ số hàng chục gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị.

Vậy chữ số hàng đơn vị là 1 ( Vì nếu chữ số hàng đơn vị lớn hơn 1 thì chữ số hàng chục sẽ có 2 chữ số -> không thỏa mãn ).

Suy ra chữ số hàng trăm là: 1 x 3 = 3

Chữ số hàng chục là: 1 x 9 = 9

Số cần tìm là: 391.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy