VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các số $\overline{10ab};\overline{abc};792;\overline{11ba}$  (a, b là các chữ số)

Trả lời: Số lớn nhất trong các số trên là……..

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy