VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

5 xe chở được 6875kg gỗ. Hỏi 4 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gỗ, biết rằng số gỗ mỗi xe chở được là như nhau ?

Trả lời: 4 xe như vậy chở được …….kg gỗ.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy