FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

5 xe chở được 6875kg gỗ. Hỏi 4 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gỗ, biết rằng số gỗ mỗi xe chở được là như nhau ?

Trả lời: 4 xe như vậy chở được …….kg gỗ.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Mỗi xe chở được số ki-lô-gam gỗ là:

6875 : 5 = 1375( kg)

4 xe như vậy chở được số ki-lô-gam gỗ là:

1375 x 4 = 5500 ( kg)

Đáp số: 5500kg gỗ.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy