Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

5 xe chở được 6875kg gỗ. Hỏi 4 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gỗ, biết rằng số gỗ mỗi xe chở được là như nhau ?


Trả lời: 4 xe như vậy chở được …….kg gỗ.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Mỗi xe chở được số ki-lô-gam gỗ là:


6875 : 5 = 1375( kg)


4 xe như vậy chở được số ki-lô-gam gỗ là:


1375 x 4 = 5500 ( kg)


Đáp số: 5500kg gỗ.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy