FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Gấp số 2064 lên 4 lần rồi trừ đi 1098 thì được kết quả là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

2064 gấp lên 4 lần thì được :

2064 x 4 = 8256

Gấp số 2064 lên 4 lần rồi trừ đi 1098 thì được kết quả là:

8256 – 1098 = 7158

Đáp số: 7158

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy