FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bốn xe chở hàng được tất cả 9428kg hàng. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? ( Biết mối xe chở được số hàng như nhau)

Trả lời: Mỗi xe chở được ……..kg hàng.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Mỗi xe chở được số ki-lô-gam hàng là:

9428 : 4 = 2357 ( kg)

Đáp số: 2357kg hàng.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy