VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bốn xe chở hàng được tất cả 9428kg hàng. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? ( Biết mối xe chở được số hàng như nhau)

Trả lời: Mỗi xe chở được ……..kg hàng.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy