Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Ba bạn Tuấn, Tùng, Minh có một số viên bi. Biết rằng tổng số viên bi của Tùng và Minh là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau, tổng số bi của Tuấn và Minh là số chẵn bé nhất có 3 chữ số. Hỏi Tùng có ít hơn Tuấn bao nhiêu viên bi ?


Trả lời: Tùng có ít hơn Tuấn ……….viên bi.       

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tổng số viên bi của Tùng và Minh là: 98


Tổng số bi của Tuấn và Minh là: 100


Tùng có ít hơn Tuấn số viên bi là:


100 – 98 = 2 ( viên bi)


Đáp số: 2 viên bi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy