FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Ba bạn Tuấn, Tùng, Minh có một số viên bi. Biết rằng tổng số viên bi của Tùng và Minh là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau, tổng số bi của Tuấn và Minh là số chẵn bé nhất có 3 chữ số. Hỏi Tùng có ít hơn Tuấn bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Tùng có ít hơn Tuấn ……….viên bi.       

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Tổng số viên bi của Tùng và Minh là: 98

Tổng số bi của Tuấn và Minh là: 100

Tùng có ít hơn Tuấn số viên bi là:

100 – 98 = 2 ( viên bi)

Đáp số: 2 viên bi

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy