VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh đọc một quyển truyện dày 208 trang. Ngày thứ nhất Minh đọc được 96 trang. Số trang Minh đọc được ngày thứ hai nhiều hơn $\frac{1}{4}$ số trang đọc được ngày thứ nhất 23 trang. Hỏi ngày thứ hai Minh đọc được bao nhiêu trang truyện ?

Trả lời: Ngày thứ hai Minh đọc được ……..trang truyện.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy