FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Minh đọc một quyển truyện dày 208 trang. Ngày thứ nhất Minh đọc được 96 trang. Số trang Minh đọc được ngày thứ hai nhiều hơn $\frac{1}{4}$ số trang đọc được ngày thứ nhất 23 trang. Hỏi ngày thứ hai Minh đọc được bao nhiêu trang truyện ?

Trả lời: Ngày thứ hai Minh đọc được ……..trang truyện.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ngày thứ hai Minh đọc được số trang truyện là:

(96 : 4 )+ 23 = 47 ( trang truyện)

Đáp số: 47 trang truyện.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy