VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một phép chia một  số tự nhiên cho 7 và có số dư là 4. Phải tăng số bị chia thêm bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết và thương tăng thêm 5 đơn vị ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy