FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một phép chia một  số tự nhiên cho 7 và có số dư là 4. Phải tăng số bị chia thêm bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết và thương tăng thêm 5 đơn vị ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Cần tăng số bị chia thêm số đơn vị là:

7 x 5 - 4 = 31 ( đơn vị)

Đáp số: 31 đơn vị.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy