VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Người ta ghép 9 hình chữ nhật giống nhau thành một hình chữ nhật lớn hơn ( hình vẽ). Tính chu vi của hình chữ nhật lớn biết chu vi của mỗi hình chữ nhật nhỏ là 28cm ?

69919

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy