FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm x biết:

3267 – x + 425 = 758 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

3267 – x + 425 = 758

3267 – x              = 758 – 425

3267 – x              = 333

           x              = 3267 – 333

           x              = 2934

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy