VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

 Hai bể nước chứa tất cả 3482 lít nước. Nếu lấy ở bể thứ nhất đi $\frac{1}{3}$ lượng nước có trong bể thì cả hai bể còn lại 2654 lít nước. Hỏi lúc đầu bể thứ nhất có bao nhiêu lít nước ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy