FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Kho thứ nhất chứa được 2637kg gạo, kho thứ hai chứa được số gạo gấp đôi kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho chứa được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Kho thứ hai chứa được số ki-lô-gam gạo là:

2637 x 2 = 5274 ( kg)

Cả hai kho chứa được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

2637 + 5274 = 7911 ( kg)

Đáp số: 7911kg gạo.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy