VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lớn hơn 3142 mà có tổng các chữ số bằng 6 và chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy