Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lớn hơn 3142 mà có tổng các chữ số bằng 6 và chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số bằng 6


6 = 3 + 2 + 1 + 0


Số đó lớn hơn 3142 ta có :


3 = 3 nên chữ số hàng trăm phải lớn hơn 1 -> chữ số hàng trăm = 2


Ta còn 2 số là 1 và 0 mà chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị nên chữ số hàng chục = 0, chữ số hàng đơn vị = 1.


Vậy số cần tìm là: 3201

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy