FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lớn hơn 3142 mà có tổng các chữ số bằng 6 và chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số bằng 6

6 = 3 + 2 + 1 + 0

Số đó lớn hơn 3142 ta có :

3 = 3 nên chữ số hàng trăm phải lớn hơn 1 -> chữ số hàng trăm = 2

Ta còn 2 số là 1 và 0 mà chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị nên chữ số hàng chục = 0, chữ số hàng đơn vị = 1.

Vậy số cần tìm là: 3201

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy