VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một cửa hàng có 1381 bộ quần áo. Cửa hàng đó đã bán đi 937 bộ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ quần áo ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Cửa hàng còn lại số bộ quần áo là:

1381 – 937 = 444 ( bộ quần áo)

Đáp số: 444 bộ quần áo.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy