Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một hình chữ nhật có chu vi gấp 12 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài bằng bao nhiêu lần chiều rộng ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Chu vi gấp 12 lần chiều rộng -> Nửa chu vi gấp 6 lần  chiều rộng.


Chiều dài bằng số lần chiều rộng là:


6 – 1 = 5 ( lần)


Đáp số: 5 lần.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy