VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 24cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Lấy điểm N trên đoạn thẳng AB sao cho AN = $\frac{1}{3}$ AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy