Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 24cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Lấy điểm N trên đoạn thẳng AB sao cho AN = $\frac{1}{3}$ AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Độ dài đoạn thẳng AM dài là:


24 : 2 = 12 ( cm)


Độ dài đoạn thẳng AN dài là:


24 : 3 = 8 ( cm)


Độ dài đoạn thẳng MN là:


12 – 8 = 4 ( cm)


Đáp số: 4cm.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy