FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 24cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Lấy điểm N trên đoạn thẳng AB sao cho AN = $\frac{1}{3}$ AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Độ dài đoạn thẳng AM dài là:

24 : 2 = 12 ( cm)

Độ dài đoạn thẳng AN dài là:

24 : 3 = 8 ( cm)

Độ dài đoạn thẳng MN là:

12 – 8 = 4 ( cm)

Đáp số: 4cm.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy