VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 4dm 8cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB; E và D lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AM và MB. Tính độ dài đoạn thẳng ED?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy