FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 4dm 8cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB; E và D lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AM và MB. Tính độ dài đoạn thẳng ED?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 4dm 8cm = 48cm.

Độ dài đoạn thẳng AM là :

48 : 2 = 24 (cm)

Độ dài đoạn thẳng EM là :

24 : 2 = 12 ( cm)

Độ dài đoạn thẳng MD là :

24 : 2 = 12 ( cm)

Độ dài đoạn thẳng ED là:

12 + 12 = 24 ( cm)

Đáp số: 24cm.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy