FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Vì là số bé nhất có 4 chữ số nên chữ số hàng nghìn  = 1

Số có 4 chữ số khác nhau nên ta có:  20 = 1 + 2 + 8 + 9

Vậy số đó là: 1289

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy