FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng số tuổi của ba mẹ con 4 năm nữa là 58 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của ba mẹ con cách đây 2 năm là bao nhiêu tuổi ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Sau bốn năm tổng số tuổi của ba mẹ con tăng lên là:

        4 x 3 = 12 (tuổi)

Số tuổi của ba mẹ con hiện giờ là:

        58- 12 = 46 (tuổi)

2 năm trước tổng số tuổi của ba mẹ con kém hơn hiện tại là:

        2 x 3 = 6 (tuổi)

Tổng số tuổi của ba mẹ con hai năm trước là:

        46 - 6= 40 ( tuổi)

              Đáp số: 40 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy