Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

 Tổng của hai số là 4528, hơn số thứ nhất 1435 đơn vị. Hiệu hai số là ……… ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số thứ hai là: 1435


Số thứ nhất là:


4528 – 1435 = 3093


Hiệu hai số là:


3093 – 1435 = 1658


Đáp số: 1658

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy