VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một hình chữ nhật có chiều rộng là 1dm 5cm, bằng $\frac{1}{3}$ chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Đổi: 1dm 5cm = 15cm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

15 x 3 = 45 ( cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 45 + 15 ) x 2 = 120 ( cm) = 12 ( dm)

Đáp số: 12dm.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy