VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hình vuông lớn có độ dài cạnh gấp 5 lần độ dài cạnh hình vuông nhỏ. Hỏi chu vi hình vuông lớn gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông nhỏ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy