FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số gồm 3 nghìn, 2 trăm, 6 chục và 5 đơn vị được viết như thế nào?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

3 nghìn = 3000

2 trăm = 200

6 chục = 60

5 đơn vị = 5

Số gồm 3 nghìn, 2 trăm, 6 chục và 5 đơn vị được viết là: 3000 + 200 + 60 + 5 = 3265

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy