VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chiều rộng của một hình chữ nhật bằng độ dài cạnh một hình vuông có chu vi là 28cm. Chiều rộng của hình chữ nhật kém chiều dài 5cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy