Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một mảnh bìa hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một mảnh bìa hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 1dm 5cm. Tính chiều rộng mảnh bìa hình chữ nhật , biết chiều dài là 22cm ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 1dm 5cm = 15cm.


Chu vi mảnh bìa hình vuông là:


15 x 4 = 60 (cm)


Chiều rộng của mảnh bìa hình chữ nhật là:


(60 : 2 ) – 22 = 8 ( cm)


Đáp số: 8cm.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy