Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là …..?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Vì số đó là số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số nên chữ số hàng trăm = 1


Ta có: 10 = 1 + 0 + 9


Vậy số đó là: 109

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy