VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều dài bằng 25dm, chiều rộng bằng 15dm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy