VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một người có 840 nghìn đồng. Người đó đã sử dụng hết $\frac{1}{7}$ số tiền đó. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu nghìn đồng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy