FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một người có 840 nghìn đồng. Người đó đã sử dụng hết $\frac{1}{7}$ số tiền đó. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu nghìn đồng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số tiền người đó đã sử dụng là:

840 : 7 = 120 ( nghìn đồng)

Số tiền người đó còn lại là:

840 – 120 = 720 ( nghìn đồng)

Đáp số :720 nghìn đồng.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy