FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong một phép chia có dư, số dư là 6, kém thương 52 đơn vị. Số chia là số chia bé có thể có. Tìm số bị chia ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Thương là:

52 + 6 = 58

Số chia là: 7

Số bị chia là:

58 x 7 + 6 = 412

Đáp số: 412

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy