VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng trong một ngày bán được 729kg gạo tẻ; số gạo nếp bán được trong ngày hôm đó bằng $\frac{1}{9}$ số gạo tẻ. Hỏi ngày hôm đó, cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy