VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ba thùng có tất cả 216 lít dầu. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 14 lít, chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ ba 23 lít thì số dầu ở ba thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy