VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Ba thùng có tất cả 216 lít dầu. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 14 lít, chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ ba 23 lít thì số dầu ở ba thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Lúc đầu thùng thứ hai có số lít dầu là:

( 216 : 3) + ( 23 – 14 ) = 81 ( lít)

Đáp số: 81 lít dầu.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy