VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cô giáo có 132 quyển vở. Cô giáo đã phát phần thưởng cho các bạn hết $\frac{1}{4}$ số vở đó. Hỏi cô giáo đã phát phần thưởng bao nhiêu quyển vở ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy