FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cô giáo có 132 quyển vở. Cô giáo đã phát phần thưởng cho các bạn hết $\frac{1}{4}$ số vở đó. Hỏi cô giáo đã phát phần thưởng bao nhiêu quyển vở ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Cô giáo đã phát phần thưởng số quyển vở là:

132 : 4 = 33 ( quyển vở)

Đáp số: 33 quyển vở.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy