Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số không vượt quá 86 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có dãy số chẵn: 10; 12; 14; ……….; 84; 86.


Số các số hạng có trong dãy là:


( 86 – 10) : 2 + 1 = 39 ( số)


Đáp số: 39 số.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy