VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lúc đầu cả ba người cùng mua chung 47kg gạo. Lúc sau ba người cùng mua thêm 10kg nữa. Hỏi mỗi người đã mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (Biết rằng số gạo mỗi người mua là như nhau.)

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy