VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lúc đầu cả ba người cùng mua chung 47kg gạo. Lúc sau ba người cùng mua thêm 10kg nữa. Hỏi mỗi người đã mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (Biết rằng số gạo mỗi người mua là như nhau.)

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số gạo mỗi người đã mua là:

(47 + 10) : 3 = 19 ( kg)

Đáp số: 19kg.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy