VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mẹ mua 25 quả cam. Mẹ mang biếu ông bà 10 quả. Mẹ bổ cho cả nhà cùng ăn $\frac{1}{5}$ số cam còn lại. Hỏi sau khi ăn thì còn lại bao nhiêu quả cam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy