VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hai người mang cam đi chợ bán. Số cam người thứ nhất mang đi là số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau. Số cam người thứ hai ít hơn 3 lần số cam người thứ nhất 78 quả. Hỏi người thứ hai mang đi bán bao nhiêu quả cam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy