Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hai người mang cam đi chợ bán. Số cam người thứ nhất mang đi là số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau. Số cam người thứ hai ít hơn 3 lần số cam người thứ nhất 78 quả. Hỏi người thứ hai mang đi bán bao nhiêu quả cam ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số cam người thứ nhất mang đi là =  Số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102


Người thứ hai mang đi bán số quả cam là:


     (102 x 3) - 78 = 228 ( quả)


          Đáp số: 228 quả cam.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy