FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hai người mang cam đi chợ bán. Số cam người thứ nhất mang đi là số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau. Số cam người thứ hai ít hơn 3 lần số cam người thứ nhất 78 quả. Hỏi người thứ hai mang đi bán bao nhiêu quả cam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số cam người thứ nhất mang đi là =  Số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102

Người thứ hai mang đi bán số quả cam là:

     (102 x 3) - 78 = 228 ( quả)

          Đáp số: 228 quả cam.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy