Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Thùng thứ nhất có 95 lít dầu, gấp 5 lần số dầu ở thùng thứ hai. Số dầu ở thùng thứ hai bằng $\frac{1}{3}$ số dầu ở thùng thứ ba. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Thùng thứ hai có số lít dầu là:


95 : 5 = 19 ( l)


Thùng thứ ba có số lít dầu là:


19 x 3 = 57 ( l)


Đáp số: 57l dầu.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy