VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Thùng thứ nhất có 95 lít dầu, gấp 5 lần số dầu ở thùng thứ hai. Số dầu ở thùng thứ hai bằng $\frac{1}{3}$ số dầu ở thùng thứ ba. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy